บริการของ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมเป็นสถานให้บริการการดูแล และเลี้ยงดูแบบอยู่ประจำและรายอาทิตย์ รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริหารงานโดยทีมพยาบาลมากประสบการณ์กว่า15ปีในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ท่านจึงมั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และให้การดูแลด้วยความรักความอบอุ่นแก่ท่าน


การให้บริการดูแลแยกตามอาการ

-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างและไม่ได้เลย
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อม-หลงลืม
-ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่เจาะคอและให้อาหารทางสายยาง
-ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้อง ล้างไตตรงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะและที่เป็นแผลกดทับ
-ให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
-และอื่นๆที่แพทย์ไม่ระบุว่าเป็นโรคติดต่อ


สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ

-การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน.
-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
-บริการทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม
-ได้รับบริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
-ได้รับบริการในเรื่องอาหาร ทั้ง 3 มื้อ และอาหารว่าง
-สำหรับผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5 มื้อ หรือตามที่แพทย์ระบุ
-จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
-ให้บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด ( หากญาติไม่สะดวก )
-ห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
-ห้องน้ำ พร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น
-ควบคุมการทำงานด้วยกล้องวงจรปิด
-และอื่นๆตามความเหมาะสม


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเข้ารับบริการ

-สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการ และของญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ และญาติผู้รับผิดชอบ
-สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
-ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
-ของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ(ถ้ามี)
-ประวัติการรักษา(ถ้ามี)
-พร้อมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน


*หมายเหตุ
ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเองติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม 2 ที่ 60 ถ.พระราม2 เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

โทร. 02-416-2595, 089-4914-473, 097-031-0856

อีเมล. [email protected]


Copyright (c) 2006 by www.good-nursinghome.com