เกี่ยวกับเรา

.........กาลเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิต ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง......

การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ก็เฉกเช่นเตียวกัน ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จากเติมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น หรือบุคคลอันป็นที่รักของท่าน จะมีบุตรหลานค่อยช่วยเหลือและดูแลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พาไปอาบน้ำ หุงหาอาหาร ซักผ้า หรือ เวลาเจ็บป่วยก็จะพาไปพบแพทย์ และในเรื่องต่างๆอีกมากมาย แต่มาบัดนี้วิถีชีวิตของสังคมไทยรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก เราศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้กับสังคมรุ่นใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ให้บริการ การตูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า15 ปี และเจ้าหน้าที่ที่บริการดูแลที่ผ่านการอบรม อย่างมืออาชีพ ที่จะคอยบริการการดูแลแก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั้น ตัวยความรัก ความอบอุ่น เปรียบเสมือนท่านได้อยู่บ้านของตนอง ดังคำที่ทีมงานกู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมได้ตั้งปณิธานว่า

"เราจะทำหน้าที่แทนท่าน เพื่อ ความสุขของคนที่ท่านรัก"


ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม 2 ที่ 60 ถ.พระราม2 เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

โทร. 02-416-2595, 089-4914-473, 097-031-0856

อีเมล. [email protected]


Copyright (c) 2006 by www.good-nursinghome.com