ร่วมงานกับเรา
พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์

 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

 - มีทักษะในการ ประสานงาน และสื่อสารงาน เป็นอย่างดี

 - มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse) จำนวน 3 อัตรา

 - เพศหญิง

 - วุฒิมัธยมปีที่6 ผ่านอบรมผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง

 - มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 - มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ

 - มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nurse Aid) จำนวนหลายอัตรา

 - เพศหญิง

 - วุฒิมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป

 - ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ อย่างน้อย 6 เดือน

 - มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักกายภาพบำบัด ( full time หรือ part time ) จำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย/หญิง

-วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับกายภาพบำบัด

- มีประสบการณ์การทำงานจากโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม 2 ที่ 60 ถ.พระราม2 เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

โทร. 02-416-2595, 089-4914-473, 097-031-0856

อีเมล. [email protected]


Copyright (c) 2006 by www.good-nursinghome.com