อัตราค่าบริการ

การบริการดูแลของเรามีทั้ง

แบบ รายเดือน

แบบ รายสัปดาห์

อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถามที่

089-491-4473 หรือ 089-479-0057

ตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ

-การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง

-บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ต่างๆ

-ได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ

-จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

-ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น

  เสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ

-ได้รับบริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น

-บริการในเรื่องอาหาร ทั้ง 3 มื้อ และ อาหารว่าง

-ผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5 มื้อ หรือ ตามแพทย์กำหนด

-จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

-บริการพาไปตวจตามแพทย์นัต ( ญาติเป็นผู้ออกค่าใช่จ่าย )

-ห้องพัก พร้อม พัดลม เครื่องปรับอากาศ

-ห้องน้ำ พร้อม น้ำอุ่น - น้ำเย็น

-ควบคุมการทำงานด้วยกล้องวงจรปิด

-และอื่นๆตามความเหมาะสม


สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

-ค่าบริการทางการแพทย์

-ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

-อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง

-ค่ารถรับ-ส่งและเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด***

-ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ **

-ของไช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ฯลฯ**

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ

1.สำเนาบัตรประขาชนของผู้รับบริการ และของญาติผู้รับผิดชอบ*
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการ และของญาติผู้รับผิดชอบ
3.สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
4.ยาและเวชภัณฑ์ของฝูรับบริการ
5.ประวัติการรักษา ( ถ้ามี )

หมายเหตุ
*ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง
**ตามที่ตกลง แบบเหมาจ่าย หรือ แบบแยกจ่าย
***ญาติผู้รับผิดชอบเป็นผู้ออกค่าไข้จ่าย


ติดต่อสอบถาม

460 เลขที่ 460 ซ.พระราม 2 ที่ 60 ถ.พระราม2 เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

โทร. 02-416-2595, 089-4914-473, 097-031-0856

อีเมล. [email protected]


Copyright (c) 2006 by www.good-nursinghome.com